1. Neden 1 Kadın 1 Toplum?Toplumumuzun en güncel ve aslında en önemli sorunu olan kadınların toplum içindehak ettikleri yerde eşit şartlara sahip olmadan yaşamak zorunda kalmaları bizi bu projeyi oluşturmaya yöneltti. Biliyoruz ki kadına şiddetin de, değersizleştirilmesinin de hor görülmesinin de temel nedenini bilinçsiz ebeveynlik oluşturuyor. Günümüzde kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti engellemek için birçok proje yazılıyor fakat hepsi soruna çatıdan müdahale eden girişimler. Bizim burada yaratacağımız fark sorunu temelden ele alışımız olacaktır. Biz gençlere vereceğiniz destek ile domino taşı gibi birbirine bağlı olan ve halkımızın bile neredeyse kanıksadığı bu sorunu birlikte çözümleyebilmek için çok heyecanlıyız. Çünkü biliyoruz ki 1 Kadın’ın değişmesi 1 Toplumun değişmesine önderlik edebilir.Proje İçeriğiBu proje kapsamında online olarak kadınlara Gelişim Psikologları tarafından eğitim verilecektir. Verilen eğitimin içeriği yine Gelişim Psikologlarınca belirlenecektir (ebeveyn-çocuk bağlanma stilleri, cinsel kimlik bozukluklar vb). Eğitim süreci ilerledikçe ve kadınların özgüvenlerini kazanmalarıyla birlikte konu sağlıklı bireyler yetiştirmeden kız çocuklarının okutulması ve kadının kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmesi adına meslek edindirmeye doğru yol alacaktır. P r o j e m i z i n ayakları konusunda fikirleriniz bize projemizi geliştirirken ışık tutacaktır.
Proje Ayakları1.Kadının Toplumdaki YeriKadın yüzyıllar boyu ataerkil aile yapısı içinde görevi olmadığı halde ev işlerini yapması bir zorunluluk gibi hissettirilmiştir.Kadın toplumdan aile içine çekilerek birey statüsünü kaybetmiş, erkek ise aile dışına itilerek statüsü yükseltilmiştir. Bizim projedeki amacımız ise Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yaparak, ataerkil toplumsal düzenin değiştirilemez olarak kabul edilen yargılarını, cinsiyet ve cinsiyet rolleri tanımlarını değiştirerek, kadınların kendilerine verilen aile içi sorumlulukların kader olmadığının farkına varıp sosyal bir değişime zemin hazırlanmasını sağlamaktır.2.Kadının Ekonomideki Yeri1. ayakta vermiş olduğumuz Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarıyla birlikte kadınları sosyal değişime adapte ederek kendi ekonomik özgürlüklerine ulaşmalarını sağlamak ve sizlerin vereceği desteklerle kadınların becerilerini ortaya çıkarmalarına imkan verecek meslek edinme kursları ile toplumakazandırmayı hedefliyoruz.3.Tarihte Kadının Yerinin Değişimi ve TartışılmasıKadınların geçmişimizde, ailelerde belli görevler için barındığı ve o görevden ibaret olduğu algısı aktarılmıştır.Anaerkil toplum algısından nasıl zamanla ataerkil topluma geçildiği, bu sürecin nasıl işlendiği ve kadının mitolojik ögelerle nasıl statü kaybettiği bizim hedef aldığımız konulardır.Bu projeyle birlikte kadınların daha fazlası olduğunu gösterebilmek adına konuşmacılarımız olan sosyoloji, mitoloji ve tarih uzmanlarıyla birlikte bir online seminer düzenlemeyi hedeflemekteyiz.4. Sözde Erkek Mesleği Yapan Kadınlar RöportajıBu röportaj serisinin amacı, toplumda erkek mesleği olarak adlandırılan bazı mesleklerin kadınlar tarafından da başarıyla yapılabildiğini göstermektir.Aslında mesleklerin cinsiyeti olmadığını sadece emek,çalışkanlık ve azimle kadınların da meslek hayatında istedikleri ve kabiliyetleri oldukları her alanda özgürce çalışıp başarı elde edebileceğini gösterebilmektir. Bunun için de sosyal medya platformlarımız üzerinden erkek mesleği olarak adlandırılan meslekleri icra eden kadınlarla yaptığımız röportajları yayınlayarak bir farkındalık oluşturmayı planlamaktayız.
5. Çocukların yetiştirilmesinde farkındalık ve önlemler
Annelerin çocukarın temel eğitiminde üstlendiği hayati roller yadsınamaz. Bazen farkında olmadan da olsa anneler çocuklarına karşı istenmeyen davranış ve tutumlarda bulunabiliyor. Fakat bu geri dönüşü olmayacağı anlamına gelmiyor. Erken yaşlardan itibaren gelişimleri desteklenen çocukların, onların bakım ve gelişiminde sorumluluk alan babaların, çocuklarını özgüven ve umutla büyüten annelerin sayısının artması için projenin bu ayağında pandemi dolayısıyla online olarak anne adayı ve annelere Gelişim Psikologları tarafından bir eğitim serisi düzenlenecektir.Verilen eğitimlerin içeriği ise yine Gelişim Psikologlarınca belirlenecektir (ebeveyn-çocuk bağlanma stilleri vb.). Bu eğitimdeki amaç, kadınların topluma sağlıklı bireyler yetiştirebilmeleri adına ebeveynlik okulu oluşturmaktır.6. Kız Çocuklarının Ergenlik ile TanışmalarıBilindiği üzere ergenlikle birlikte tanımaya başladığımız vücudumuzdaki değişimlerin konuşulması ülkemizde bir tabu. Sosyokültürel düzeyi düşük olan ailelerde ne yazık ki bu konu dile getirilmeyince gençler kendi vücudundaki değişimleri tanıyamıyorlar ve vücudun anatomik yapısını konuşmaktan çekiniyorlar. Biz de Uzman Gelişim Psikologları iş birliği ile, anne yönlendirmesinden mahrum veya yeterli bilgilendirilemeyen hedef yaş kitlemizdeki kız çocuklarına kendi bedenlerini tanımaları ve ergenlik ile ilgili bilimsel bilgilerin yer aldığı bir seminer ve psikoeğitim kitapçığı ile onlara bu farkındalığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Yüzlerini biraz olsun güldürüp, kızlarımızın yanında olduğumuzu hissetmeleri ve ayakları yere basan kızlar olarak yetişmelerine katkı sağlamak için Ergenlikle Tanışma Kutusu göndermeyi hedefliyoruz. Göndereceğimiz kutunun içeriğinde psikoeğitim kitapçığı, pedleri, minik atıştırmalıklar ve kişisel bakım ürünleri gibi armağanlar yer alacaktır.Psikoeğitim kitapçığının içeriği; Ergenlikte beden gelişimi, akran zorbalığı, regl nedir ne değildir, bulaşıcı hastalıklar nelerdir, ististismar türleri, şiddet türleri (flört şiddeti, dijital şiddet vb.) gibi konuların yer aldığı bir kitapçık olacaktır. Hazırlanan kitapçılıklar hem akademide hem de Gelişim Psikolojisi alanında deneyimli Profesör ve Uzmanlar tarafından yazılacağı için etik konusu başta olmak üzere yanlış ve bilimsel gerçekliği olmayan hiç bir bilgiye yer verilmeyecektir.
7. İdol kadınlar ile Panel düzenlenmesi
Girişimci ve idealist kadınlar ile kız çocuklarını bir araya getirerek ilham veren öykülerini onlara motivasyon olması amacıyla paylaşma imkânı sunmayı amaçlıyoruz. Bu eğitim sayesinde kız çocuklarını okumaya teşvik edip onlara konuklarımızın hayatlarıyla ışık tutmayı hedefliyoruz.8.Kız çocuklarının okumaya teşviki ve burs imkânıÇağ dışı düşünce yapısının sonucu olan kız çocuklarının okutulmaması sorununuçözmek için fırsat eşitsizliği yaşayan kız çocuklarına eğitim ve burs imkanı sağmayı hedeflemekteyiz.Böylelikle maddi elverişsizliklerin bir bahane olmasını engelleyerek onları bir nebze de olsa kadın okuma oranını arttırmayı planlıyoruz.9. Kadınların İlham Veren Hikayelerini Konu Alan Filmlerin İzlenmesiBu etkinliğin amacı, hedef kitlemize ilham alabilecekleri sahneleri sunabilmek. Çarpıcı ve ilham verici hikayeleri kadınlarla buluşturup onlara motivasyon olmasını amaçlıyoruz.Proje Hedefleri

  • Sorunu bu kadar temelden ele aldığımız bu proje birçok farklı soruna hizmet edecektir.Bunlar; kız çocuklarının okutulması, kadına şiddet ve cinayetin engellenmesi, kadınlara özgüvenlerinin kazandırılıp toplumda kendi değerini kendisinin belirlemesi ve buna dayanarak kendi ekonomik özgürlüklerini sağlayacak girişimlerde bulunmaya teşvik etmek gibi birçok noktayı ele alacaktır.