B2B

“Business to Business”, Türkçesiyle “Şirketten Şirkete” kavramı şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama veya satış uygulamalarını ifade eden kısa tanımdır.

B2C

“Business to Consumer”, Türkçesiyle “Firmadan Tüketiciye” kavramı şirketlerin tüketicilerle direkt olarak kurduğu ticari ilişkiyi açıklayan ifade eden kısa tanımdır.

C2C

“Consumer to Consumer”, Türkçesiyle “Tüketiciden Tüketiciye” kavramı tüketicilerin birbirleriyle kurdukları ticari ilişkiyi ifade eden kısa tanımdır.

Business Model Canvas

İş Modeli Kanvası, yeni iş modelleri geliştirmek ve mevcut olanları belgelemek için kullanılan stratejik bir yönetim şablonudur.

Co-Founder

Girişimi/şirketi/organizasyonu kuran kişi sayısı 1’den fazlaysa ortaklar kurucu-ortak olarak adlandırılır. Kuruluş sonrası ekibe katılan insanlar da co-founder olabilirler.

Design Thinking

Tasarım odaklı düşünme, tasarım kavramlarının geliştirildiği bilişsel, stratejik ve pratik süreçleri ifade eder.

Early Adopter

Erken benimseyen veya deniz feneri müşterisi, belirli bir şirketin, ürünün veya teknolojinin erken müşterisidir.

Elevator Pitch

Bir asansör konuşması, asansör konuşması veya asansör açıklaması, konsepti herhangi bir dinleyicinin kısa sürede anlayabileceği şekilde açıklayan bir fikrin, ürünün veya şirketin kısa açıklamasıdır.

Exit

Bir girişimcinin ve yatırımcının, istediği boyutlarda bir yatırıma ve geri dönüşe ulaşmasının ardından girişimden ayrılması anlamına gelir.

Know-how

Bir kavram olarak know-how, bir firmanın veya kişinin, bir ürün veya yöntem üzerinde sahip olduğu, gizli olarak addedilen, bir işin nasıl en iyi/kolay şekilde nasıl yapılacağını söyleyen bilgi veya ticari sırdır.

Landing Page

Çevrimiçi pazarlamada, bazen “potansiyel müşteri yakalama sayfası”, “tek mülk sayfası”, “statik sayfa”, “sıkıştırılmış sayfa” veya “hedef sayfa” olarak bilinen bir açılış sayfası, yanıt olarak görünen tek bir web sayfasıdır.

Persona

Persona, farklı kaynaklardan edinilen karakteristik bilgilerin incelenmesi, bu bilgiler ışığında ideal müşteri profilinin ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilir.

Startup

Bir sorunu çözmek veya pazar ihtiyacını karşılamak amacı bulunan ve yenilikçi bir ürün, süreç veya servis sunan, genellikle yeni kurulmuş ve hızlı büyüme gösteren işletme.

Unicorn

1 milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimler, Unicorn Girişim olarak adlandırılırlar.

Validation

Doğrulama anlamına gelir. Genellikle bir fikrin veya ürünün kullanıcıyla uyumunun olup olmadığını tasdiklemek için kullanılır.

Burn Rate

Yakma oranı, bir şirketin para kaybetme oranıdır.

Churn Rate

Ürününüzü/hizmetinizi kullanmayı, satın almayı bırakan müşterilerin oranıdır.

Dilution

Hissedarın şirketteki pay oranının azalması anlamına gelen dilution, hisse satışı yahut sermaye arttırımına katılmama sonucu gerçekleşebilir.

Growth Hacking

Growth hacking, bir şirketin hızlı büyümesine odaklanan bir pazarlama alt alanıdır.

Crowdfunding

Kitle fonlaması, çok sayıda bireyin küçük miktarda bağışlarına dayanan yeni nesil bir yatırım ve fonlama sistemidir. Bu sistemde, bireyler internet üzerinden bağış yapar, küçük bir hisse satın alır ya da üretilecek ilk ürünler karşılığı ödeme yapar.

Tohum Öncesi Yatırım (Pre-seed Funding)

Tohum öncesi yatırım, fonlamanın en erken aşamasıdır, bu yüzden erken zamanlarda birçok girişimci tohum öncesi yatırım döngüsünde yer almaz.Bu aşamada, kurucular çok küçük bir ekiple çalışıyorlardır ve bir prototip ya da kavram kanıtı (POC) yapmaya çalışırlar.

Tohum Yatırımı (Seed Funding)

Tohum yatırımı, ürün geliştirme veya pazar araştırması gibi ilk adımlara başlamak için kullanılır.

Seri A Yatırım

Seri A Yatırımın en karakteristik özelliği; fikrinizin, iş modelinizin veya belli bir olgunluğa ulaşmış girişiminizin, ilk defa melek yatırımcılar ve FFF (Family, Friends, Fools) yatırımcılar dışında, onu bir sonraki adıma taşımak için kurulmuş risk sermayeleri tarafından fonlanmasıdır.

Seri B Yatırım

B Serisi turlarının neredeyse tümü belirli bir gelişim aşamasını geçen işleri bir sonraki seviyeye taşımak içindir.

Seri C Yatırım

C Serisi fonlama aşamasına geçen şirketler genellikle çok iyi performans gösteren ve yeni pazarlara açılmak, farklı işletmeler toplamak veya yeni ürünler geliştirmek için çalışan şirketlerdir.

Venture Capital

Girişim sermayesi, risk sermayesi firmaları veya fonlar tarafından yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu kabul edilen veya yüksek büyüme sergileyen yeni başlayanlar, erken aşama ve gelişmekte olan şirketlere sağlanan bir özel sermaye finansmanı şeklidir.

A / B Testi

A / B testi, bir kullanıcı deneyimi araştırma metodolojisidir. A / B testleri, A ve B olmak üzere iki varyantlı rastgele bir deneyden oluşur. İstatistik alanında kullanılan istatistiksel hipotez testi veya “iki örneklemli hipotez testi” uygulamasını içerir.

Alfa Versiyonu

Ürün, resmi test işlemlerine geçilecek kadar geliştirildiğinde alpha aşaması başlar.

Beta Versiyonu

Beta aşamasında hatalar bulunur ve onarılır, işlevler kullanımı kolaylaştıracak şekilde geliştirilir. Arayüz ve grafiklerde çeşitli yenilikler yapılabilir, performans sorunları ortadan kaldırılır.

MVP

Minimum uygulanabilir bir ürün, daha sonra gelecekteki ürün geliştirme için geri bildirim sağlayabilecek erken müşteriler tarafından kullanılabilecek yeterli özelliklere sahip bir ürünün bir versiyonudur.

Prototip

Prototip, genel terminoloji ve semantikte belirli bir kategoride ele alınabilecek herhangi bir somut nesne, varlık veya olgunun geri kalanlar için örnek teşkil edebilme vasfına sahip ilk ve en ilkel türevidir.

CTA (Call to Action)

Harekete geçirici mesaj, herhangi bir tasarımın anında yanıt vermesi veya anında satışı teşvik etmesi için kullanılan bir pazarlama terimidir.

SaaS (Software as a Service)

Hizmet olarak yazılım kullanıcılara internet üzerinden bulut tabanlı uygulamalara erişim ve kullanım olanağı sağlayan, merkezi olarak barındırılan, aboneliğe bağlı bir lisanslama ve dağıtım modeli olarak tanımlanmaktadır. E-posta servisleri, elektronik takvim ve çeşitli ofis uygulamaları yaygın kullanım alanlarıdır.

Melek Yatırımcı

Girişimlere, genelde ilk aşamalarında yatırım yaparak büyümelerine katkı sağlayan ve aynı zamanda danışmanlık desteği de veren yatırımcılardır. Büyüme ve gelişme konusunda sermaye sağlarlar.