Rotary Vakfı Nedir?

Rotary Vakfı 1917’de 26.5 USD’lık bağışla kurulmuştur. Bugün Dünya’nın en büyük ve iyi çalışan vakıflarından birisi haline gelmiştir.

Kurulduğu günden itibaren Rotary, 2022 senesinden itibaren de Rotaract kulüplerini bünyesinde barındıran Rotary Vakfı’nın temel ilkeleri “Rotary’nin Amacını ve Misyonunu Gerçekleştirmek” ve “Dünyada Anlayış ve Barışı Sağlamak İçin Çalışmak” olarak belirtilmiştir.

Charity Navigator isimli bağımsız kuruluş tarafından her sene finansal durumu incelenen ve buna göre 2007-08 döneminden beri en üst seviye olan 4 Yıldız alan Rotary Vakfı, son 5 yılda 3 defa 100 tam puan alarak bu konuda Dünya’daki sayılı Vakıflardan birisi olmuştur.

Rotary Vakfı Dünyada Neleri Değiştirdi?

POLIO

1985 yılında Rotary Vakfı, Çocuk Felci’ni kalıcı olarak dünyadan silmek üzere ilk adımını “End Polio Now” projesini hayata geçirerek atmıştır.

37 yıldır Polio ile mücadele eden Rotary Vakfı bugün dünyada %99.8 oranında başarı sağlamış durumdadır.

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Rotary Vakfı, hümaniter bir kuruluş olarak barışa önem verir ve bunun için duraksız olarak çalışmalarını yürütmektedir. Yoksulluk, ayrımcılık, etnik gerilim, kaynakların eşit dağılmaması ve eğitim gibi konularda mücadele veren Rotary Vakfı bu konudaki çabalarının tüm dünya üzerinde yayılması için çaba sarf eder

Günümüzde barış ve anlaşmazlıkların çözümü konusunda en yakından gördüğümüz çalışmalardan birisi ise Rusya-Ukrayna arasında baş veren çatışmalardan sonra Rotary Vakfı’nın Ukrayna’ya insani yardım tedariğinden gözlemleyebiliriz.

Rotary ve Eğitim

Rotary Vakfı, özellikle dünyadaki barış ve anlaşmazlıklara karşı silah olarak eğitimi kullanmıştır. Barış bursları, öğrenci değişim programları ve kurduğu okullarla birlikte amacına ulaşmak üzere adımlar atan Rotary Vakfı gün geçtikçe bu emeline daha da yakınlaşmaktadır.